wkrw

  

  • Program na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.
  • Program dla rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, a także dla osób, które miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
  • Wniosek o przyznanie Karty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Syncerska 8, 91-302 Łódź bądź za pomocą platformy EPUAP.
  • Aktualny katalog ulg i partnerów biorących udział w programie:

http://www.rcpslodz.pl/images/Pobieranie/WKRW-katalogi/Aktualny-Katalog-Ulg_WKRW.pdf