Urząd Gminy w Żelechlinku
ul. Plac Tysiąclecia 1
97-226 Żelechlinek

tel. 44 712-27-12     

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godz otwarcia: 

poniedziałek – piątek 730 – 1530

Urząd Gminy w Żelechlinku jest jednostką budżetową Gminy Żelechlinek.
Strukturę organizacyjną urzędu tworzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:
1)    Referat Organizacyjno – Administracyjny;
2)    Referat Finansowy;
3)    Referat Gospodarki Komunalnej;
4)    Urząd Stanu Cywilnego;
5)    Stanowisko Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji Niejawnych;
6)    Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ppoż, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum.


Do zakresu działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania należących do gminy:
1)    zadań własnych;
2)    zadań zleconych;
3)    zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych);
4)    zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa, wykonywanych na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego;
5)    zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
W szczególności do zadań urzędu należy:
1)    przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania przez Radę Gminy uchwał, wydawania przez Wójta decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności przez organy gminy;
2)    wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy;
3)    zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
4)    przygotowywanie projektów uchwały budżetowej i innych aktów organów gminy oraz wykonywanie budżetu gminy;
5)    realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy;
6)    zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Gminy, posiedzeń jej komisji,
7)    prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu
w siedzibie urzędu;
8)    wykonywanie prac kancelaryjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a obejmującymi w szczególności:
a)    przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b)    prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c)    przechowywanie akt,
d)    przekazywanie akt do archiwum;
9)    realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.