URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU

Do 2009 roku administracja samorządowa mieściła się w oddanym do użytku w 1991 roku budynku Urzędu Gminy. Drewniany budynek urzędu sprzedano i rozebrano. W 2008 roku rozpoczęła się modernizacja budynku. Prace  ruszyły późną jesienią. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. W pierwszym wykonana została termomodernizacja. Obejmowała ona ocieplenie ścian zewnętrznych, sieć grzewczą, kotłownię c.o.i wymianę dachu.
Drugi etap nastąpił w 2009 roku. Dotyczył wnętrza budynku. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczna, zamontowano klimatyzację, dobudowano klatkę schodową wraz z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną, wymieniono podłogi, posadzki, zmieniono funkcje poszczególnych pomieszczeń. Elewacja obiektu została wykonana nowoczesną technologią z cegły klinkierowej oraz szlachetnego tynku.
Inwestycja sfinansowana została w całości z budżetu gminy.
Zmianie uległa funkcjonalność budynku. W dniu 02 marca 2009 r. przeniesiony został punkt kasowy Powiatowego Banku Spółdzielczego mieszczący się dotychczas w budynku Urzędu Gminy.
Bank zyskał wyremontowane, przystosowane pomieszczenia z oddzielnym wejściem od ul. Rawskiej. Przebudowane zostały pomieszczenia Urzędu Pocztowego. Nowe wejście zlokalizowane jest z czoła budynku, tuż przy wejściu do Urzędu Gminy. Wykonany został podjazd dla niepełnosprawnych. Przebudowa budynku poprawiła estetykę Żelechlinka. Jego położenie w centralnej części miejscowości, pomiędzy rozjazdem dróg powiatowych stanowi bardzo charakterystyczny element architektury. Całkowicie oszklona klatka schodowa nadaje nowoczesny wyraz temu obiektowi.
imageimage
imageimageRONDO W ŻELECHLINKU

Funkcjonujące w centrum  Żelechlinka niebezpieczne skrzyżowanie w postaci trójkąta zostało przebudowane.
Realizacja przebudowy skrzyżowania uzależniona była od wielu czynników.
Gmina wykupiła działkę od Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku i wyburzyła budynek po byłej strażnicy, celem pozyskania miejsca na budowę ruchu okrężnego. Koszty z tym związane obciążyły budżet gminy.
Przetarg na budowę ogłaszany był przez Zarząd Dróg Powiatowych czterokrotnie.
Wiosną 2009 roku udało się wyłonić wykonawcę, a do końca czerwca prace zostały zakończone. Obiekt powstał w wyniku połączenia sił gminy i powiatu. Gmina pokryła koszty tego zadania w 35%. Wybudowano trójwylotowe rondo w kierunkach Głuchów, Rawa Mazowiecka i Lubochnia. Przy budynku Urzędu Gminy powstała oddzielnie jezdnia w kierunku Rawa Mazowiecka – Głuchów, która pozwala na ominięcie ronda. Całość została oświetlona. Powstały deptaki dla pieszych i dojście do siedziby Urzędu Gminy. Jest to pierwszy etap inwestycji. Kolejne zakładają budowę zatok autobusowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Plac Tysiąclecia.
imageimage


DROGI

Gmina włożyła ogromny wysiłek w naprawę, modernizację i budowę dróg. Na te zadanie pozyskiwała środki z  zewnątrz. Korzystaliśmy m.in. z programów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych funkcjonującego przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, z którego dofinansowanie wynosiło 50%, z przedakcesyjnego programu SAPARD – dofinansowanie 75%, z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - 75% dofinansowania, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – dofinansowanie 50% kosztów inwestycji.

W poszczególnych latach prace przebiegały następująco:
1990–1991
– wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 730 mb drogi gminnej w kierunku Feliksowa, dzięki dużemu zaangażowaniu i wsparciu mieszkańców.
– zmodernizowane zostały ul. Słoneczna i ul. Wincentego Witosa w Żelechlinku – 250mb.
1992
– położenie nawierzchni asfaltowej na odcinkach dróg gminnych Bukowiec– Chociszew – I etap; Karolinów – I etap – o długości 2000mb; Feliksów– Łochów.
– dywanik asfaltowy na ul. Cmentarnej w Żelechlinku – 200mb
1993
– wykonanie II etapu budowy drogi gminnej Bukowiec – Chociszew
– położenie asfaltu na odcinku 300mb na ul. L. Kruczkowskiego w Żelechlinku wraz z chodnikiem.
1994
– zmodernizowana została droga Żelechlinek–Głuchów na odcinku 3000mb
– wykonano II etap modernizacji drogi gminnej w Karolinowie – o długości 2200mb i Żelechlinie.
1995
– przy zaangażowaniu środków własnych ludności wykonany został remont drogi w miejscowości Nowiny o długości 1000mb poprzez nawiezienie kamienia, utwardzenie oraz wykonanie warstwy klinującej.
– wyrównano drogę w miejscowości Stanisławów i na odcinku 2000mb nawieziono szlaki
– na ul. Targowej w Żelechlinku ułożone zostały chodniki i wykonano warstwę ścieralną z masy mineralno-bitumicznej – ok. 300mb
1996
– położony został asfalt na odcinkach dróg gminnych Żelechlin – Modrzewek o długości 1800mb; Władysławów – Gutkowice 1500mb oraz Józefin – Łochów 600mb.
1997
– modernizacja drogi w Karolinowie III etap – długość 2000mb
1997-1998
– modernizacja dróg gminnych w miejscowości Czerwonka ok. 800mb i Radwanka ok. 600mb
1999
– wykonano modernizację drogi gminnej przez miejscowości Nowiny i Lesisko o długości 1000mb
– zmodernizowano drogę w Czechowicach na odcinku 1350mb
– wykonano drogi w miejscowościach Chociszew, Lesisko (I etap), Nowiny o długości 4500mb
2000
– przeprowadzony został II etap modernizacji drogi w Lesisku na odcinku 1200mb
– wykonano drogę w Stanisławowie na odcinku 1453mb
2001
– przeprowadzona została przebudowa drogi w miejscowości Gutkowice o długości 1218mb
– wykonano modernizację drogi gminnej w miejscowości Janów na odcinku ok. 2000 mb
2002
– zmodernizowana została droga Radwanka – Wolica na odcinku 1500 mb poprzez nawiezienie kamienia
– wykonano remont drogi w miejscowości Bukowiec na odcinku 2888mb
2003
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka na odcinku 1360 mb
– przebudowa drogi gminnej Kopiec – Gutkowice o długości 2200 mb
2004
– remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Staropole na odcinku 1000mb
– wykonano drogę dojazdową do pól we wsi Stefanów o długości 1900mb
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopiec - dł. 1175 mb
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chociszew – dł. 591 mb
2005
– modernizacja drogi gminnej Sokołówka – Łochów na długości 2240mb
– wykonanie drogi gminnej na odcinku 740mb w Świniokierzu Dworskim 2006
– remont drogi dojazdowej do pól na ul. Wyzwolenia w Żelechlinku dł. 875mb
– I etap modernizacji drogi Naropna – Wolica - Byliny Nowe na odcinku 800mb
2007
– wykonanie II etapu modernizacji drogi gminnej Naropna – Wolica –Byliny Nowe o długości 1600mb
– zmodernizowanie drogi gminnej w miejscowości Świniokierz Włościański (I etap) na odcinku 680mb – wykonanie podbudowy z kruszywa.
2008
– modernizacja drogi w miejscowości Świniokierz Włościański o dł. 3000mb
– wykonanie modernizacji drogi w Żelechlinie Małym na odcinku 1700mb
– remont drogi gminnej we wsi Gawerków o długości 500mb
– budowa ulic osiedlowych wraz z chodnikami na osiedlu w Żelechlinku 1000mb
2009
– modernizacja dróg dojazdowych do pól Feliksów – Radwanka na odcinku 1500mb
– wykonanie III etapu drogi Naropna – Wolica – Telkin – Byliny Nowe o długości 2850mb
– wykonanie II odcinka drogi gminnej Naropna – Byliny Nowe –długość 2300mb
2010
– wykonanie drogi gminnej na odcinku Świniokierz Dworski – Żelechlin o długości 1920 mb
– wykonanie drogi gminnej na odcinku 1500mb w miejscowości Kopiec – Czechowice.

PARKING ZA KOŚCIOŁEM I TARGOWISKO

Budowa parkingu przy ul. Zakątnej w Żelechlinku polegała na utwardzeniu istniejącego terenu tłuczniem w celu ujednolicenia nawierzchni całego placu. Wykonany został ostojnik na wodę opadową. Nawierzchnia parkingu została wykonana z kostki brukowej. Raz w tygodniu, w czwartek, parking pełni rolę targowiska. Teren pod realizację inwestycji został wykupiony od parafii.
Wybudowany parking rozwiązuje problem parkowania samochodów przyjeżdżających do Żelechlinka.
Inwestycja została oddana do użytku w czerwcu 2007 r.
Środki na pokrycie kosztów w 60% gmina uzyskała z Sektorowego Programu Operacyjnego.
imageTELEFONIZACJA GMINY

W latach 1990-91 podjęte zostały rokowania w sprawie telefonizacji gminy. Przekazana do użytku w 1994 roku nowoczesna elektroniczna centrala telefoniczna E 10B firmy „Alcatel” o pojemności 512 numerów z możliwością dalszej rozbudowy – to pierwsza tego typu łącznica w gminie w ówczesnym woj. piotrkowskim.
Zakup centrali sponsorowany był ze środków złotowych pochodzących ze sprzedaży darów żywnościowych w ramach australijskiej pomocy dla Polski.


STACJA UZDATNIANIA WODY

W 2005 roku gmina przystąpiła do modernizacji stacji ujęć wody.
W ramach tego zadania przewidziano wymianę urządzeń, jak również modernizację budynku i terenu przylegającego do obiektu. Technologia, jakiej używano do produkcji wody, była już przestarzała i nie spełniała wysokich norm jakościowych.  Wymienione zostały niemal wszystkie urządzenia, które zastąpiły nowoczesne, dużo tańsze w eksploatacji i spełniające normy Unii Europejskiej. Wymianie uległy urządzenia stacji uzdatniania wody.
Zainstalowano specjalne filtry „odwracalne”, które oczyszczają wodę na zasadzie naturalnego opadania cieczy. Nowoczesną instalację hydroforni wykonano w całości ze stali nierdzewnej. Zmieniono również system zasilania energetycznego. W specjalnym pomieszczeniu zamontowany został agregat prądotwórczy, który zapewnia ciągłą pracę hydroforni. Właściwą pracę pomp, filtrów oraz ciśnienia wody w sieci nadzoruje komputer, sprzężony ze specjalną szafą sterującą. Komputer alarmuje w razie awarii lub obniżenia parametrów pracy.
Zadbano także o przebudowę i modernizację budynku hydroforni oraz zagospodarowanie terenu. Budynek zyskał nową bryłę, nowe pokrycie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych.
Gmina pokryła koszty inwestycji tylko w 35 %, pozostałe środki samorząd pozyskał z UE z programu ZPORR mimo niezwykle skomplikowanych procedur.
imageimageWODOCIĄGI

Program wodociągowania gminy rozpoczęty w 1990 roku objął swoim zasięgiem centralno-południowe tereny gminy. Pozostałe miejscowości zwodociągowane zostały w okresie późniejszym. Nie było to zadanie łatwe ze względu na specyfikę terenu. Różnica poziomów między miejscowościami położonymi najniżej i najwyżej wynosi 70 metrów. Wymagało to zastosowania specjalnych technologii.
Wodociągi wybudowane zostały przy pomocy środków z WFOŚiGW, który sfinansował inwestycje w 75%, udziału wpłat od ludności i funduszy własnych gminy.
Na chwilę obecną gmina zwodociągowania jest w 95 %. Wybudowano 84 km wodociągów. Podłączonych do sieci jest 1092 odbiorców.

Prace przebiegały następująco:
1990 Karolinów, Ignatów 4,9 km
1992 Modrzewek 1 km
1992 Czechowice 2,3 km
1993 Stanisławów, Świniokierz Dworski 3,2 km
1994 Sokołówka, Petrynów, Czerwonka, Radwanka 10,7 km
1994 Bukowiec 4,6 km
1995 Żelechlinek ul. Rolnicza, Wyzwolenia, Gaj, Jana Susika 2,9 km
1996 Julianów, Staropole, Chociszew 4 km
1996 Naropna 4 km
1997 Nowiny, Lesisko 5 km
1997 Gawerków, Feliksów 4,4 km
1998 Świniokierz Włościański 4,2 km
2000 Wola Naropińska, Brenik, Łochów, Budki Łochowskie 8,7 km
2001 Byliny Nowe, Lucjanów, Łochów, Teklin, Wolica 8 km
2001 Janów 2,5 km

ZBIORNIK WODNO-RETENCYJNY CHOCISZEW

Zalew w Chociszewie położony jest u źródeł rzeki Krzemionki. Jego mocno wydłużony kształt podyktowany jest naturalnym ukształtowaniem terenu. Powierzchnia lustra wody wynosi 3 ha 800m2. Koszty inwestycji w 80 % pokryte zostały z dotacji WFOŚiGW. Jest to miejsce odpoczynku, spacerów i raj dla wędkarzy.
imageZBIORNIK RETENCYJNY ŻELECHLINEK

Zbiornik usytuowany jest w dolinie rzeki Żelechlinianki. Teren pod budowę był bardzo zabagniony.
Przyjęto następujące rozwiązania projektowe:
- trasa cieku po najniższym terenie
- spiętrzenie wody poprzez budowę grobli
- wykonanie mnicha spustowego oraz budowli przelewowej.
Powierzchnia zbiornika zajmuje 1,15 ha.
Koszty inwestycji w 80% pokryte zostały z dotacji WFOŚiGW.
Teren wokół zbiornika jest zagospodarowany.
Wykonano parking samochodowy, urządzono tereny zielone, ścieżki spacerowe, pomost pływający prowadzący na wyspę pośrodku zalewu. Wokół ustawione są ławki.
Zbiornik przeznaczony jest do celów wypoczynkowo – rekreacyjnych. Jest to miejsce często odwiedzane przez spacerowiczów i wędkarzy.
imageOCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

23.10.2003 r. została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków. Wybudowana w technologii amerykańskiej ECOLO-CHIEF przez firmę WPPHU „SUMAX”. W kosztach budowy oczyszczalni wspierał gminę Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i WFOŚiGW w wysokości 50 % wartości inwestycji. W dniu uruchomienia urządzenia filtrowały ścieki dostarczone kolektorem grawitacyjnym o długości 2,5 km z prawie 80 gospodarstw. Aktualnie podłączonych jest do sieci 107 odbiorców. Trwa montaż kolejnych przyłączy.
Nieczystości z posesji, które nie zostały jeszcze włączone do sieci sanitarnej są dowożone beczkowozami  asenizacyjnymi. Oczyszczalnia przerabia na dobę ok. 70 m3 ścieków sanitarnych. Planowana wydajność wynosi 120m3.
Proces technologiczny jest w pełni zautomatyzowany. Odbywa się w pięciu zbiornikach, z czego: pierwszy to zasobnik wstępny; drugi to komora anoksyczna; dwie komory tlenowe, gdzie odbywa się napowietrzanie ścieków i piąta – osadnik tzw.wtórny, gdzie następuje proces oddzielania i sedymentacji osadu czynnego. Pozbawione zawiesiny ścieki poprzez przelewy powierzchniowe i komorę pomiarową przepływu odprowadzane są kanałami grawitacyjnymi do odbiornika. Etapem końcowym procesu technologicznego oczyszczalni ścieków jest osad, który jest workowany na urządzeniu Draimad.
W sierpniu 2008r. zakupiona została stacja zlewcza z sitem i prasą do skratek dla potrzeb oczyszczalni.
Urządzenie pozwala na identyfikację dostawców poprzez identyfikatory, uniemożliwiając zrzut przez osoby  nieupoważnione. Stację dostarczyła firma ENKO. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni pełni Gminna Jednostka Gospodarcza w Żelechlinku.
imageimageKANALIZACJA GMINY

Pierwszy etap kanalizacji miał miejsce w 2003 roku. Wybudowano kolektor w miejscowości Żelechlinek na ulicach L. Kruczkowskiego, Wojska Polskiego, W. Witosa, Słonecznej, ks. W. Skalskiego, Brzozowej i Jałowcowej ok. 1,7 km.
Dofinansowanie w 75% pochodziło ze środków programu SAPARD.
Rok 2004 to kontynuacja robót związanych z budową kanalizacji. II etap objął swoim zasięgiem ul. W. Polskiego, ks. W. Skalskiego, J. Susika, Modrzewiową, Świerkową i Lipową. Powstała sieć o długości ok. 1 km sfinansowana w 75 % z przedakcesyjnego programu SAPARD.
2005 rok to prace na odcinku Żelechlinek – Żelechlin. Zbudowano sieć o długości 3,7 km. Dofinansowanie w  wysokości 50% pochodziło z WFOŚiGW w Łodzi.
W 2009 roku ruszyła budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 5,6 km z przyłączami do budynków w miejscowości Żelechlin, Modrzewek z 5 przepompowniami sieciowymi. Zadanie obejmuje również budowę sieci przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żelechlinek oraz zakup sprzętu. Wartość całego zadania wynosi 3.057.928 zł. Za te pieniądze wybudowany zostanie kolektor kanalizacyjny oraz 50 przydomowych oczyszczalni ścieków w Budkach Łochowskich, Bukowcu, Bylinach Nowych, Czerwonce, Gutkowicach, Janowie, Lesisku, Łochowie, Naropnej, Nowinach, Sokołówce, Stanisławowie, Staropolu, Świniokierz Dworskim, Świniokierz Włościańskim, Teklinie, Władysławowie, Woli Naropińskiej, Wolicy i Żelechlinie Małym.
W ramach umowy wykonawca zadania dostarczył również ciągnik rolniczy marki New Holland o mocy 95 KM z ładowaczem, przyczepę marki PRONAR o ład. 6 ton oraz wóz asenizacyjny o pojemności 5000 litrów do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków.
Gmina pozyskała na ten cel 62% dotacji z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Usługi dla ludności” i 13 % dotacji z WFOŚiGW. Następnym krokiem związanym ze skanalizowaniem gminy będzie budowa kolektora w Karolinowie i pozostałej części Żelechlinka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stworzenie tak dużej sieci to możliwość pełnego wykorzystania mocy przerobowej gminnej oczyszczalni ścieków.HALA SPORTOWA

8 marca 1998 r. oddana została do użytku Hala Sportowa wybudowana przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku. Prace trwały ok. 2 lat. Budynek o wymiarach 22x33 m postawiono nakładem 20% funduszy gminnych, pozostałe środki pochodziły z Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim oraz z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Pomagali też sponsorzy (firmy i instytucje) oraz Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Prawie całą powierzchnię hali zajmuje boisko do gier zespołowych wyłożone włoską nawierzchnią „mondo”. Ruchome trybuny dla 250 widzów graniczą przez ścianę z salą do gimnastyki korekcyjnej, tenisa stołowego, siłownią, pełnym zapleczem technicznym oraz dwoma dodatkowymi klasami. Na piętrze wygospodarowano miejsce dla niewielkiej kawiarenki z widokiem na boisko i widownię. W sali do gimnastyki korekcyjnej mieści się gabinet rehabilitacji. Z zabiegów korzystają wszyscy mieszkańcy gminy.
imagePUBLICZNE GIMNAZJUM

Przez rok trwały prace przy modernizacji i rozbudowie starej części budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku, w którym powstało gimnazjum. W budynku obecnego gimnazjum przez 20 lat mieściła się szkoła podstawowa, która z czasem zmieniła siedzibę. Gimnazjum spełnia wszelkie standardy wymagane od nowoczesnej szkoły. Przemawia za tym estetyka wnętrz i wyposażenie pracowni. Prace polegały na adaptacji, nadbudowie, termorenowacji pomieszczeń części budynku. Nadbudowane zostało piętro. Powstał budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych. Parter i piwnice pełnią funkcję administracyjną, szatni i komunikacyjną. Na piętrze zaś znajdują się sale lekcyjne.
Wymienione zostały przyłącze c.o., instalacja wodociągowa i kanalizacyjna oraz elektryczna.
Teren wokół został zagospodarowany.
Środki finansowe w 30 % na pokrycie inwestycji pochodziły z budżetu państwa.
Oddane w 2001 roku gimnazjum tętni  życiem i realizuje cele oświatowo–edukacyjne na wysokim poziomie.
imageimageMOJE BOISKO – „ORLIK 2012”

Kompleks sportowy wybudowany w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” powstał przy nowym
osiedlu w Żelechlinku przy ul. Rawskiej. Oddany został do użytku 15.11.2009r. Środki na wykonanie inwestycji pochodziły:
- z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 33%;
- z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 33%;
- z budżetu gminy 34%.
W skład kompleksu wchodzą boiska do piłki nożnej ze sztuczna zieloną murawą i trybunami dla 350 kibiców oraz wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej z nawierzchnią poliuretanową. Sztuczne nawierzchnie ułożono na specjalnej podbudowie dynamicznej. Boiska wyposażone są w sprzęt niezbędny do uprawiania gier zespołowych. Dla bezpieczeństwa użytkowników wszystkie urządzenia umocowane są w specjalnych tulejach lub uchwytach wbudowanych w nawierzchnię. Obiekt wyposażony jest w niewielkie szatnie, sanitariaty z ciepłą wodą, pomieszczenie kierownika obiektu i magazynek sprzętu sportowego.
Wolne przestrzenie wyłożone są kostką betonową. Teren oświetlają 24 jupitery zamontowane na stalowych słupach o wysokości 10 metrów.
imageimageOŚRODEK ZDROWIA

22 lipca 2007 roku władze Żelechlinka przekazały mieszkańcom odrestaurowany i przebudowany budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia.
Budynek, który powstał w 1968 roku wymagał generalnego remontu i dostosowania do wymogów unijnych. Wymieniono w nim wszystko od dachu po piwnicę. Przebudowano gabinety lekarskie, zabiegowe, terapeutyczne, poczekalnie i pomieszczenia socjalne. Obecnego standardu i wyposażenia mogą nam pozazdrościć renomowane pracownie kliniczne.
Posesję otacza nowe ogrodzenie. Plac przed przychodnią, chodniki i podjazdy wykonano z kostki betonowej. Budynek został ocieplony i pokryty kolorowym tynkiem akrylowym.
Prace trwały prawie 11 miesięcy. Koszty inwestycji w wysokości 10 % pokryte zostały z Kontraktu Wojewódzkiego, 30 % z WFOŚiGW (środki z dotacji i umorzeń wcześniej zaciągniętych pożyczek), pozostałe 60% pochodziło z budżetu gminy.
imageimageSTRAŻNICA W GUTKOWICACH

W 2004 roku budynek remizy OSP w Gutkowicach przeszedł generalny remont. Wykonana została pełna termomodernizacja, wymiana dachu, wylany został strop. Budynek wyposażono w nowe drzwi, okna, łazienki, ocieplone zostały ściany, przebudowana instalacja grzewcza.
Powstał garaż dla samochodów. W wyremontowanym budynku poprawiły się warunki przechowywania i garażowania sprzętu pożarniczego.
Koszty inwestycji w 80% pokryte zostały z budżetu gminy a 20 % środków pozyskaliśmy z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budynek OSP pełni we wsi rolę swoistego ośrodka kultury. Mieszkańcy Gutkowic i pobliskich miejscowości mogą w lokalu organizować spotkania wiejskie, imprezy strażackie, zabawy towarzyskie i przyjęcia rodzinne.
imageimageŚWIETLICA WIEJSKA W LESISKU

Radni gminy Żelechlinek w 2005 roku podjęli decyzję uratowania popadającego w ruinę budynku byłej remizy strażackiej w Lesisku z przeznaczeniem na dom ludowy.
Gminy nie było stać na pełne pokrycie kosztów inwestycji. Środki w wysokości 65% na ten cel pozyskaliśmy z Sektorowego Programu Operacyjnego. Jesienią 2006 roku rozstrzygnięto przetarg i inwestycja ruszyła. Powstał kolorowy budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Okna i drzwi zabezpieczają metalowe kraty. W budynku znajduje się nowoczesne zaplecze kuchenne z wyposażeniem, sala główna i zaplecze sanitarne. Teren wokół został zagospodarowany i ogrodzony. 24 czerwca 2007r. obiekt został przekazany mieszkańcom Lesiska i sąsiednich miejscowości (Bukowca, Chociszewa i Nowin). Jest to miejsce spotkań mieszkańców służące rozwijaniu życia kulturalnego. Świetlica włączona jest w struktury organizacyjne Gminnego Domu Kultury

w Żelechlinku.

imageŚWIETLICA WIEJSKA W RADWANCE

W połowie kwietnia 2009 roku przystąpiono do przebudowy starego budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Radwance. Modernizacja rozpoczęta została od zerwania starego, drewnianego dachu pokrytego papą, który nie spełniał żadnych norm bezpieczeństwa budowlanego.
Ze starej konstrukcji pozostały tylko mury oraz zachowany w całości unikalny piec kaflowy. Gmina na ten cel pozyskała 60% dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Świetlica ma dwa duże pomieszczenia, które można połączyć w salę widowiskową. Jest zaplecze kuchenne, toalety i niewielkie szatnie.
Wzdłuż północno-wschodniej ściany dobudowane zostało szerokie zadaszenie. Plac przed budynkiem i podjazdy zostały utwardzone poprzez ułożenie kostki brukowej. Całość obiektu jest ogrodzona. 28 listopada 2009 r. władze  gminy przekazały do użytkowania mieszkańcom Radwanki i okolicznych miejscowości nowy obiekt.
imageGMINNY DOM KULTURY W ŻELECHLINKU

W centrum Żelechlinka na bazie dawnego posterunku policji powstał ładny, funkcjonalny i nowoczesny budynek Gminnego Domu Kultury. Powierzchnia użytkowa placówki wynosi 500 m2. Koszt remontu, rozbudowy i  przystosowania do nowych celów budynku po byłym posterunku policji stanowił zbyt duży wydatek dla gminy. Samorządowi udało się pozyskać 70 % kwoty z ZPORR. Inwestycja powstała w ciągu 10 miesięcy. Stary budynek rozbudowano. Dobudowano do niego piętro i dodatkowe skrzydło. Całość ogrodzona została metalowym płotem. W budynku funkcjonują trzy jednostki: Gminny Dom Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Piętro budynku ponad 200m2 zajmuje biblioteka z dużą przestronną czytelnią, magazynem książek oraz pomieszczeniami biurowymi.
Parter to przestronna sala konferencyjna z zapleczem kuchennym – miejsce spotkań gminnych i imprez o różnym charakterze.

W pomieszczeniach biurowych parteru funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Dom Kultury realizuje działania w dziedzinie szeroko pojętego upowszechniania kultury, rozbudzania i zaspokajania potrzeb kulturowych poprzez organizowanie życia kulturalnego w gminie.
W ramach Gminnego Domu Kultury działają świetlice wiejskie w Lesisku, Gutkowicach i Radwance.
imageimageimage