Świetlica Wiejska w Żelechlinie

Obiekt zachwyca swoim urokiem i wywołuje nutkę zazdrości u sąsiadów.. Przestrzenne, a co najważniejsze funkcjonalne pomieszczenia oraz nowoczesne wyposażenie, to baza na działalność kulturalną dla mieszkańców sołectw Żelechlin i Stanisławów. To dzięki ich zaangażowaniu i deklaracji, że będą aktywnie działać i integrować lokalne środowisko była podwaliną do podjęcia przez samorząd na początku 2009 roku decyzji o przebudowie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Żelechlinie na świetlicę wiejską. Budynek ten powstał na początku XX wieku i do roku 2001 pełnił funkcję oświatową, z wyjątkiem okresu II wojny światowej, kiedy przerobiono go na mleczarnię. Pomysły na zagospodarowanie obiektu były rożne; myślano o sprzedaży, jak również o zmianie przeznaczenia na dom pomocy społecznej. Ostatecznie mieszkańcy zdecydowali, że chcą mieć dom kultury i zadeklarowali, że będą o niego dbać.

Obiekt oddany do użytku 18 września 2011 r. Całkowity koszt projektu  wynosił 1 464 047,57 zł, w tym  dofinansowanie z PROW 500 000,00 zł.

 

Budynek obecnej Świetlicy Wiejskiej przed przystąpieniem do prac

>

zelechlin010zelechlin011
zelechlin012zelechlin013

Budynek obecnej Świetlicy Wiejskiej w trakcie budowy

>

zelechlin003zelechlin006
zelechlin007zelechlin008

Budynek obecnej Świetlicy Wiejskiej podczas otwarcia !

zelechlin004zelechlin005zelechlin014


 


Wykonanie robót budowlanych w budynkach szkoły podstawowej i hali sportowej w Żelechlinku

Remonty w szkole w okresie wakacyjnym wykonała firma „ZRB-GRAD” Zakład Remontowo Budowlany Władysław Grad z Lubochni Górki zwyciężając w przetargu na zadanie. „Wykonanie robót budowlanych w budynkach szkoły podstawowej i hali sportowej w Żelechlinku”. Wartość zadanie wyniosło 791 173,49 zł, a w jego zakres wchodziło m.in.: - remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej i łączniku (roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkowanie, roboty zadaszeniowe ponadto remont i renowacja elewacji budynku) oraz roboty malarskie wewnątrz hali sportowej. Firma bez niepotrzebnej zwłoki przystąpiła do prac remontowych,  dzięki krótki, wakacyjny, okres jaki dostali na wykonanie prac w pełni im wystarczył, a dzieci po powrocie do szkoły czekała miła niespodzianka.

>

11
11

 

 


Inwestycje drogowe

W ramach zadania „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Staropole - Julianów” wykonany został remont przedmiotowej drogi. Do przetargu zgłosiło się 4 firmy. Wygrała firma „CEZET BIS” ze Starachowic. Wartość wybranej oferty wynosi 249 671,23 zł. Na wykonanie tej inwestycji Gmina pozyskała 78 000,00 zł dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach zadania zrobiony został odcinek zasadniczy drogi o długości 955m oraz odcinek dodatkowy – 100 m z następującym zakresem prac:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- profilowanie, zagęszczenie podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy, skropienie asfaltem,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty uzupełniające, profilowanie poboczy oraz ich zagęszczenie.

 

W Żelechlinie wykonano 100 mterowy odcinek drogi o wartosci 21 982,23 zł. 

W skład zadania wchodziły m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- podbudowa, nawierzchnia

- roboty uzupełniające

 


Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Zakończone zostały prace mające na celu wymianę starej instalacji wodociągowej w Żelechlinku na ul. Kruczkowskiego oraz Plac Tysiąclecia. Wartość prac wyniosła ok. 100 000,00 zł. Wymiana wodociągu była konieczna, ponieważ zastosowane materiały przy budowie instalacji były już przestarzałe. Gmina planuje również modernizację skwerku w centrum Żelechlinka dlatego takie prace powinny być wykonane przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych.