ciag feprreg rrp lodz ueefrr

Gmina Żelechlinek realizuje projekt

pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek- Etap II"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach poddziałania IV.1.2. Odnawialne źródła energii
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii na terenie gminy Żelechlinek, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.